Engine Bearings, Rods and MainsProduct Image Model- Item Name Price
Crank Bushing, Kubota, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L235, L2402, L245, L275, L285, L295, L3001, L305, L3202, L345, L355, L4202, M4000, M4050, M4500, M4950 CBK-3471

Crank Bushing, Kubota, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L235, L2402, L245, L275, L285, L295, L3001, L305, L3202, L345, L355, L4202, M4000, M4050, M4500, M4950

Front Crankshaft Bushing Fits Kubota models:  L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002,...
$29.95

Main Bearing, Kubota, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L2250, L235, L2350, L2402, L245, L2500, L2550, L2650, L275, L285, L2850, L2900, L295, L2950, L3001, L305, L3202, L3250, L3300, L345, L3450, L35, MBK-3481

Main Bearing, Kubota, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L2250, L235, L2350, L2402, L245, L2500, L2550, L2650, L275, L285, L2850, L2900, L295, L2950, L3001, L305, L3202, L3250, L3300, L345, L3450, L35,

Main Bearing one set Fits:  L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002,...
$28.49

Rod Bearings, Kubota, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L235, L2350, L2402, L245, L275, L285, L295, L3001, L305, L3202, L345, L355, L4202, M4000, M4050, M4500, M4950 RBK-2311

Rod Bearings, Kubota, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L235, L2350, L2402, L245, L275, L285, L295, L3001, L305, L3202, L345, L355, L4202, M4000, M4050, M4500, M4950

Rod bearings Std size. Order one set per rod. Fits:  L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2050,...
$19.95

Thrust Washer, Kubota, B1700, B21, B2100, B2400, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L235, L2402, L245, L2500, L2550, L2650, L285, L2850, L2900, L295, L2950, L3001, L3202, L3300, L3350, L345, L3450, L35, TWK-3530

Thrust Washer, Kubota, B1700, B21, B2100, B2400, L1500, L1501, L175, L1801, L1802, L185, L2000, L2002, L2050, L2200, L2201, L2202, L225, L235, L2402, L245, L2500, L2550, L2650, L285, L2850, L2900, L295, L2950, L3001, L3202, L3300, L3350, L345, L3450, L35,

Thrust washer set Fits: B1700, B21, B2100, B2400, L1500, L1501, L175, L1801,...
$26.29